1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


glavni ravnatelj DHMZ

Modernizacija DHMZ-a: Ključ učinkovite prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena

Poruka glavnog ravnatelja povodom Svjetskog meteorološkog dana i Svjetskog dana voda

Kroz povijest, klima se uvijek mijenjala, ali nikad ovako brzo i intenzivno kao zadnjih desetljeća. Svijet se u samo malo više od stotinjak godina zagrijao na razine za koje je nekad, prirodnim procesima, trebalo nekoliko tisuća godina. U Hrvatskoj bilježimo kontinuirano zatopljenje od druge polovine 20. stoljeća. Klimatske projekcije ukazuju na daljnje povećanje temperature zraka, broja vrućih dana i toplinskih valova, ali i na promjene u hidrološkom ciklusu. Hrvatska je, pritom, izložena i sve većim rizicima od ekstremnih vremenskih uvjeta, poplava, požara i suša te porasta razine mora.

Sve su to vrlo jasni signali - klimatske promjene su naša realnost, događaju se pred našim očima, utječu na naše svakodnevne živote, sigurnost, zdravlje, izazov su očuvanju biološke raznolikosti i postizanju održivog društvenog i gospodarskog razvoja.

Za sigurnost sadašnjih generacija i održiv napredak budućih, djelovati moramo odmah, bez oklijevanja. U tom procesu, stručnjaci i znanstvenici DHMZ-a imaju ključnu ulogu. Njihov rad je neizostavan za sva područja planiranja, izradu i provođenje mjera prilagodbe, ublažavanja te procjene rizika povezanih s klimatskim izazovima i ekstremima.

Ublažavanje klimatskih promjena je globalni imperativ. Svi moramo poduzeti maksimalne napore u kontroli emisija stakleničkih plinova i prelasku na održive energetske izvore. Neovisno o svojoj veličini i ekonomskoj moći, i Hrvatska daje svoj doprinos u zaštiti planeta od štetnih utjecaja klimatskih nestabilnosti. Stručnjaci DHMZ-a informacijama i analizama pružaju ključnu podršku optimizaciji elektroenergetskog sustava. Meteorološkim i hidrološkim prognozama postavljaju temelje za korištenje obnovljivih izvora energije. Kroz izradu atlasa sunca i vjetra, donosiocima odluka pružaju ključne informacije o trenutačnim i budućim energetskim resursima Hrvatske. Doprinose optimizaciji i elektrifikaciji prometa, a prilagodbu proizvodnje hrane promjenama u okolišu olakšavaju visokokvalitetnim agrometeorološkim uslugama.

Jedna od najvažnijih zadaća DHMZ-a je zaštita građana, gradova, obala i okoliša kontinuiranim unaprjeđenjem sustava prognoziranja i ranog upozorenja na ekstremne vremenske i hidrološke pojave. Osim pružanja vitalnih informacija koje spašavaju živote, ispunjavanjem ove zadaće jačamo otpornost našeg društva i zajednica na štetne posljedice klimatskih promjena. Sustavi ranog upozorenja ključni su alati prilagodbe, na što ukazuje i inicijativa Ujedinjenih naroda Early Warnings for All koja te alate želi osigurati svim ljude na Zemlji do kraja 2027. godine. Zahvaljujući radu i znanju stručnjaka DHMZ, Hrvatska ima uspostavljen i razvijen sustav ranog upozorenja na vremenske, hidrološke i klimatske ekstreme. U suradnji s našim partnerima i znanstvenom zajednicom, nastavit ćemo ga i dalje razvijati.

Također ćemo nastaviti doprinositi razvoju novih alata, poput SRUUK-a, koji će Hrvatskoj omogućiti zaštitu zdravlja i života građana i smanjenje ekonomske štete nastale uslijed prirodnih nepogoda. Osim pružanja informacija, naša je zadaća i osnažiti građane na poduzimanje odgovarajućih akcija kako bi zaštitili sebe i svoje najmilije te svoju imovinu. Dio smo METEOALARMA, jedinstvenog europskog servisa za upozorenja na opasne vremenske pojave, kojim dajemo jasne i svima razumljivije informacije i upute na temelju kojih mogu donijeti odluke o svojoj sigurnosti i zaštiti se od potencijalnih rizika.

Za uspješnu provedbu naših zadaća u prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena, ključna je mjeriteljska infrastruktura. Nacionalnu mjeriteljsku infrastrukturu modernizirali smo kroz tri velika strateška projekta - METMONIC, VEPAR i AIRQ – kojima smo unaprijedili sve tri mjeriteljske mreže: meteorološku, hidrološku i mrežu za trajno praćenje kvalitete zraka. Po prvi put u povijesti, cijela Hrvatska je obuhvaćena radarskim mjerenjima, a pet meteorološko-oceanografskih plutača pružaju nam informacije o stanju mora koje do sada nismo imali. Tijekom ove godine finalizirat ćemo modernizaciju 397 prizemnih meteoroloških postaja koje će svoje podatke dijeliti kroz Centralnu informacijsku platformu DHMZ-a. Sada u realnom vremenu možemo pratiti što se događa s vremenom, vodama, kvalitetom zraka u Hrvatskoj, što nam omogućava bolje razumijevanje promjene klime na našem području te pružanje još preciznijih i kvalitetnije informacija, prognoza i upozorenja našim građanima i partnerima. Učinjen je veliki tehnološki iskorak, ali to nije kraj naše modernizacije.

Kako bismo pružili još kvalitetniju podršku žurnim službama, građanima i gospodarskom sektoru te zadovoljili sve veću potrebu za pravodobnom, točnom i prilagođenom meteorološkom, hidrološkom i klimatskom informacijom, pripremamo projekt kojim ćemo izgraditi suvremeni sustav praćenja klimatskih promjena i njihovih posljedica. Osnažit ćemo računalne kapacitete, izgraditi informacijske sustave za još brže slanje upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave Ravnateljstvu civilne zaštite, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, MORH-u, Hrvatskim vodama, županijama, građanima… Nadogradit ćemo funkcionalnost još boljim modelima za prognozu vremena i modeliranje klime, unaprijediti kvalitetu naših meteoroloških, hidroloških i klimatskih usluga, posebno prilagođenih poljoprivredi, energetici i turizmu, sektorima najranjivijima na klimatske promjene te vremenske i hidrološke ekstreme.

Ostvarenje svega navedenog, zahtijeva jedan ključan preduvjet: izgradnju nove i funkcionalne zgrade DHMZ-a, koja će na jednom mjestu objediniti sve službe i laboratorije. Zgrada koja će biti centralno mjesto za pohranu arhivskih mjerenja koja sežu unatrag više od sto godina i mjesto suvremenog informacijsko-komunikacijskog centra opremljenog novim superračunalom.

Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, posvećen unaprjeđenju kvalitete vodnih resursa, naš je partner u sljedećoj fazi modernizacije. Hrvatska je među rijetkim zemljama koje obiluju pitkom vodom, što je dragocjenost koju ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Klimatske promjene potenciraju i opasnosti povezane s vodama poput poplava i suša, a kvaliteta i dostupnost vode postaju sve važnija teme. Stoga su praćenje i održivo upravljanje ovim resursom ključni kako bismo budućim generacijama ostavili kvalitetnu i pitku vodu.

Bez predanog rada svih zaposlenika DHMZ-a, uspješan završetak jedne faze modernizacije i priprema za sljedeći korak ne bi bili mogući. Nastavljamo s poboljšanjem radnih uvjeta i stvaranjem poticajnog okruženja za naših 332 kolegica i kolega diljem Hrvatske. Nastavljamo i s našim doprinosom u oblikovanju nove generacije stručnjaka jer time gradimo, ne samo budućnost struke, nego i DHMZ-a, čija je ključna i specifična uloga u društvu po prvi put u novijoj hrvatskoj povijesti prepoznata od Vlade Republike Hrvatske i nadležnih ministarstava i kroz posebne nazive radnih mjesta iz našeg užeg područja djelovanja, od hidrometeoroloških tehničara do viših hidrometeoroloških savjetnika.

Unatoč sveprisutnoj digitalizaciji, ljudski faktor ostaje ključan, posebno u sustavima prognoze i praćenja vremena i klime. Njegova važnost je neosporna i u pružanju vrhunskih te kvalitetnih usluga širokom spektru naših korisnika, od tijela javne vlasti i žurnih službi do građana. Našu predanost i kontinuirani rad u pružanju usluga koje prate tehnološka i znanstvena postignuća potvrđuje i stjecanje certifikat ISO 9001:2015 za klimatske servise koji je jasna poruka svim našim, sadašnjim i budućim, korisnicima i partnerima da smo posvećeni stalnom unaprjeđenju i poboljšanju naših usluga i produkata.

U svijetlu sve češćih vremenskih i klimatskih rekorda, uloga DHMZ -a u transformaciji Hrvatske u klimatski neutralnu i klimatski otpornu zemlju dobiva na sve većoj važnosti. Pružanje preciznih i kvalitetnih informacija, prognoza, analiza o vremenu, vodama, kvaliteti zraka i klimatskim promjenama postaje ključna za otpornost naših zajednica na vremenske i hidrološke ekstreme, kao i na njihovu pripravnost na negativne posljedice i učinke klimatske krize. Duboko vjerujem da, kroz zajedničke napore, možemo izgraditi pravednije, zdravije i prosperitetnije društvo i sačuvati prirodna bogatstva Republike Hrvatske.

Hvala svim zaposlenicima DHMZ-a, našim korisnicima i partnerima koji su neizostavni u ostvarivanju sigurnije i održivije budućnosti za sve građane Hrvatske. Sretan vam Svjetski meteorološki dan i Svjetski dan voda.