1. Naslovnica
  2. Objave, najave, natječaji

Objave - događanja


Partnerstvo WMO-a i DHMZ-a u razvoju sustava upravljanja kvalitetom

Auditiranje klimatskih servisa DHMZ-a po standardu ISO 9001

DHMZ, 11. 8. 2023. - Plan za provedbu pristupa upravljanja kvalitetom u klimatskim servisima odobrio je SERCOM 2 u listopadu 2022. godine. Razvoj sustava upravljanja kvalitetom (QMS), omogućava efikasno i učinkovito povođenje svih aktivnosti potrebnih za stvaranje, razvoj i isporuku proizvoda ili usluga. U veljači 2023. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) sponzorirala je pilot projekt razvoja i implementacije ISO 9001 QMS-a za klimatske servise Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) koji je u tijeku.

Proteklih nekoliko mjeseci, australski praktičari upravljanja kvalitetom, Bryan Boase i Helen Tseros, blisko surađuju s timom zaposlenika DHMZ-a putem zakazanih tjednih online sastanaka. Konzultacije pružaju detaljne smjernice kako postići certifikaciju usklađenosti koju podupire WMO- br. 1100 Vodič za implementaciju sustava upravljanja kvalitetom za nacionalne meteorološke i hidrološke službe i druge relevantne pružatelje usluga čiji su autori upravo H. Tseros i B. Boase. Vodič i njegovu metodologiju te povezane resursne alate uspješno je usvojilo niz članica WMO-a kako bi postigle potvrdu o usklađenosti sa standardom ISO 9001. Resursi i alati podržavaju strukturirani pristup razvoju QMS-a koji obuhvaća cijeli niz resursa, uključujući razumijevanje organizacije i njezinog konteksta, identifikaciju i upravljanje rizicima i prilikama te praćenje ciljeva i povezanih pokazatelja uspješnosti.

U razdoblju od 10. do 14. srpnja 2023. pod nadzorom B. Boase i H,. Tseros proveden je prvi interni audit. Audit je uključivao izradu plana audita, uvodni sastanak, provođenje audita, pregled rezultata pisanje izvješća i predstavljanje rezultata vodstvu DHMZ-a na završnom sastanku. Auditorima DHMZ-a dostavljeni su dnevni izvještaji o uspješnosti nakon svakog audita. Mentorstvo koje je tijekom tjedna pruženo timu zaposlenika DHMZ-a uključivalo je praktičan pristup auditu, što im je omogućilo primjenu obuke koju su dobili kao vodeći auditori, kao i novostečene vještine i znanja iz prethodnog tjedna u stvarnom radnom okruženju. Auditirane osobe srdačno su prihvatile mogućnost sudjelovanja u auditu kako bi podržale kontinuirano unaprjeđenje organizacije. Sudionici su istaknuli brojne koristi koje su proizašle iz razvoja sustava upravljanja kvalitetom (QMS), primjećujući poboljšanje u radnom učinku kao što su poboljšanje komunikacije i dokumentacije, prikupljanje i zadržavanje znanja organizacije i zahtjevi u pogledu stručnosti.

Tatjana Radanović, predstavnica uprave za kvalitetu, prezentira nalaze audit na završnom sastanku

Tijekom kolovoza 2023. održat će se sastanak preispitivanja upravljanja kvalitetom s vodstvom DHMZ-a. Cilj sastanka je provesti sveobuhvatan i strukturiran pregled stanja QMS-a u svrhu procjene njegove učinkovitosti i osiguranja održivosti.