Ocjena mjeseca, sezone, godine


Odaberite

ODSTUPANJE SREDNJE MJESEČNE TEMPERATURE ZRAKA ZA OŽUJAK 2019.

Na svim analiziranim postajama srednja mjesečna temperatura zraka za ožujak 2019. godine premašila je višegodišnji prosjek (1981. - 2010.). Temperaturne anomalije nalazile su se u rasponu od 1,6 °C (Komiža) do 3,8 °C (Bjelovar).

Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u ožujku 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne maksimalne temperature zraka (tablica 1).

Usporedba s raspoloživim nizom analiziranih postaja pokazuje da u ožujku 2019. godine nije bilo rekordnih vrijednosti apsolutne minimalne temperature zraka (tablica 2).

Prema raspodjeli percentila, toplinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2019. godine opisane su dominantnom kategorijom toplo dok je šire područje Zagreba i Bjelovara te dio južnog Jadrana svrstano u kategoriju vrlo toplo.ODSTUPANJE KOLIČINE OBORINE ZA OŽUJAK 2019.

Analiza količina oborine za ožujak 2019. koje su izražene u postotcima (%) višegodišnjeg prosjeka (1981. – 2010.) pokazuje da su količine oborine bile ispod višegodišnjeg prosjeka izuzevši postaju Senj gdje je bila jednaka prosjeku. Usporedba s višegodišnjim prosjekom pokazuje da se količine oborine za ožujak 2019. godine nalaze u rasponu od 18 % višegodišnjeg prosjeka u Osijeku (8,4 mm) do 100 % tog prosjeka u Senju (86,2 mm).

Oborinske prilike u Hrvatskoj za ožujak 2019. godine opisane su sljedećim kategorijama: sušno (dio sjevernog i južnog Jadrana, dio sjevernog Velebita, šire područje Knina te dio središnje i istočne Hrvatskre), vrlo sušno (šire područje Bjelovara i dio istočne Hrvatske) i normalno (preostali dio Hrvatske).