Količina oborine (mm) u protekla 24 h izmjerena 20.07.2018. u 8 sati


Postaja Oborina (mm)
Rijeka
0
  • količina "0" - oborina u tragovima, količina < 0.1 mm