1. Naslovnica
 2. Objave, najave, natječaji

Objave - priopćenja


Počela je realizacija projekta "AIRQ − Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka" financiranog iz EU fondova

Projekt AIRQ je vrijedan 125.123.500 kuna od čega je iz EU fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija osigurano 85 % sufinanciranja ukupno prihvatljivih troškova.

Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za projekt "AIRQ − Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka", sklopljen između Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisan je 14. 9. 2017.

Glavni korisnik projekta je Državni hidrometeorološki zavod a partner na projektu je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Svrha projekta je unapređenje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka kako bi se postigla učinkovita kontrola i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, zonama i aglomeracijama. Namjera je pružiti potporu implementaciji zakonodavnog okvira u području zaštite kvalitete zraka i okoliša (Direktiva 2008/50 EZ, Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14 i 61/17)) uključujući razvoj održivih integriranih strategija i projekata koji stvaraju preduvjete za adekvatnu ocjenu, planiranje i provođenje odgovarajućih mjera radi provođenja kontrole kvalitete zraka mjerenjem relevantnih parametara kako bi se poboljšao program za nadzor klimatskih onečišćujućih tvari kratkog vijeka (SLCF-short lived climate forcers) i uvele klimatski osjetljive mjere protiv onečišćenja zraka.

Razlozi potrebe modernizacije su:

 • ispunjenje obveze zadovoljavanja minimalnog broja mjernih mjesta po zonama i aglomeracijama,
 • ispunjenje obveze uspostave EMEP razina 1 i 2 mjernih mjesta, ispunjenje uvjeta kvalitete podataka − zamjena opreme bez tipskog odobrenja opremom koja je tipski odobrena (za one onečišćujuće tvari za koje postoji tipski odobrena oprema),
 • osiguranje minimalnog obuhvata podataka.

Ciljevi projekta su:

 • povećanje udjela stanovništva obuhvaćenog podacima o kvaliteti zraka u urbanim područjima
 • nove i nadograđene postaje za mjerenje kvalitete zraka
 • razvijen i funkcionalan model za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari
 • uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij DHMZ-a za analizu kemijskog sastava oborine i zraka
 • uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij IMI-a za analizu kemijskog sastava lebdećih čestica
 • uspostavljen i funkcionalan umjerni laboratorij za umjeravanje mjerila kvalitete zraka i vezanih mjernih veličina u svrhu osiguranja sljedivosti navedenih mjerenja do međunarodnih etalona
 • nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-a.

Više o projektu možete vidjeti ovdje.